Welkom op de website van Cvob

Wat is Cvob?

Centrum voor Ondernemersbegeleiding BV is een bedrijf, dat is gespecialiseerd in het helpen van zowel startende, doorstartende als gevestigde ondernemers.

lees meer
image01

Ik wil een eigen bedrijf hebben of niet?

Waarom?

Kreten als: "zelf kunnen bepalen wat ik wil", "net zoveel geld verdienen als mijn baas" en "van mijn hobby mijn beroep maken" horen de medewerkers van CVOB bijna dagelijks. Natuurlijk als....

Lees verder
image02

Een goed plan

Informatie

Een goede voorbereiding is het halve werk! Dat geldt ook voor ondernemers. Omdat de zelfstandige ondernemer altijd verantwoordelijk is voor alles wat hij of zij doet, moet er vooraf goed worden nagedacht over de stappen die hij of zij gaat doen.

Lees verder
image03

Onze diensten

De ondernemers van Cvob beschikken over verschillende kwaliteiten. hiermee hopen wij u van dienst te kunnen zijn op verschillende gebieden. Klik op een button voor meer informatie.

service 1

Ondernemersbegeleiding

service 2

Schuldhulp (BBZ)

service 3

Bedrijfsadministratie

Ondernemersbegeleiding

Startende ondernemers

CVOB vindt het van groot belang dat startende ondernemers zich goed voorbereiden en biedt daarvoor individuele, planmatige en activerende ondersteuning aan. De begeleiding in de voorbereidingsperiode bestaat oa uit kennisoverdracht en (verdere) ontwikkeling van ondernemersvaardigheden. Hierbij staat het maken van een goed onderbouwd, haalbaar en toetsbaar ondernemingsplan centraal. Het plan heb je niet alleen nodig bij een financieringsaanvraag; het dient ook als leidraad tijdens je bedrijfsuitvoering. In dit ondernemingsplan moeten ten minste een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten, een marketingplan, een investeringsplan met een financieringsopzet, een realistische exploitatiebegroting en een overzicht van de aflossingscapaciteit zijn verwerkt.

Gevestigde ondernemers

Gevestigde ondernemers kunnen een beroep doen op de ondernemerssupport van CVOB. Deze begeleiding is bedoeld om:

- tot een optimale bedrijfsvoering te komen en de continuïteit van de onderneming zoveel mogelijk te waarborgen;
- samen met de ondernemer te kijken of en hoe het bedrijf (weer) levensvatbaar kan worden gemaakt;
- de ondernemer te helpen met bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging.

Daarnaast kunnen ondernemers CVOB gebruiken als onafhankelijk klankbord en raadgever. Hierdoor kun je als ondernemer die zaken bespreken die je niet met je reguliere bank of accountant kunt of wilt overleggen. Zo kunnen onder meer alternatieve financieringsbronnen worden aangeboord.

Schuldhulp

BBZ

Helaas kan het voorkomen dat het niet zo gaat met je bedrijf als dat je voor ogen hebt. Wat is nodig om je bedrijf weer op de rit te krijgen, is het levensvatbaar? Het is dan goed om samen met CVOB naar de (on)mogelijkheden te kijken. Doorstart, verkoop, beëindiging, en wat de consequenties zijn voor jou als ondernemer, zijn opties die worden doorgenomen. Vaak zijn aanvullende gelden nodig. Maar het kan zijn dat jouw reguliere bank niet (meer) bereid is extra financiële middelen te verstrekken. Een ondersteuning middels Bbz zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Het Besluit bijstand zelfstandigen2004 is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers. Onder voorwaarden is het mogelijk om voor een lening en/of inkomensondersteuning in aanmerking te komen. Vraag naar een oriënterend en voor jou kostenloos gesprek.Meer weten?

Wil jij meer weten? neem dan met ons contact op! Dit kan via de website maar u kunt ons ook gerust bellen: 043-3263501

Contact

Het Besluit bijstand zelfstandigen 2004 is een gemeentelijke kredietregeling. Het is voor zowel startende als gevestigde ondernemers mogelijk hiervan gebruik te maken. Zowel bedrijfskapitaal als inkomensondersteuning behoren, onder bepaalde voorwaarden, tot de mogelijkheden. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met CVOB.

Contact

Bedrijfsadministratie

Efficiënt boekhouden?

Als (startende) ondernemer wil je je zoveel mogelijk bezig houden met het uitvoerende deel van je bedrijf. Toch is een goede en actuele bedrijfsadministratie onontbeerlijk om vinger aan de pols te houden zodat je bijtijds schommelingen herkent en hierop kunt inspelen. CVOB kan je helpen door de administratie voor je te doen. Voor meer informatie, neem dan contact met ons op.

Over ons

Centrum voor Ondernemersbegeleiding BV (CVOB) is een onafhankelijke, deskundige, betrouwbare en gespecialiseerde begeleidingsorganisatie. Onze ondernemersbegeleiders hebben veel ervaring in het begeleiden, ondersteunen en adviseren van (kandidaat) startende en gevestigde ondernemers. CVOB werkt met hoogopgeleide coaches met ruime relevante ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven en de financiële (zakelijke) dienstverlening. Daar waar nodig, zal externe expertise worden ingehuurd, zodat er altijd ondersteuning op maat kan worden gegeven. CVOB houdt van een pragmatische aanpak. Het inschatten van de actuele situatie is bepalend of CVOB kan helpen, daarom is het eerste gesprek oriënterend en voor jou kostenloos.

Missie:
CVOB heeft de missie de zelfredzaamheid van mensen te vergroten door het recht op werkgelegenheid te realiseren via de ondersteuning van het zelfstandig ondernemerschap. Dit kan door personen te helpen die een eigen bedrijf willen beginnen of al hebben. Hierbij staan zaken als structuur en bewustwording centraal.

Visie:
CVOB wil een bijdrage leveren aan de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in de region door een volwaardige, deskundige gesprekspartner te zijn voor startende- en gevestigde ondernemers. Hiertoe worden hoogopgeleide personen ingezet, die jarenlange ervaring in diverse branches hebben opgedaan. Daarnaast ondersteunt CVOB OXFAM NOVIB, die dat in andere delen van de wereld op maatschappelijk verantwoorde manier doet.

Samenwerking

CVOB is onderdeel van een groot netwerk. Wij werken nauw samen met:• (handels)banken; • informal investors; • (micro)financiers; • schuldsaneerders; • gemeenten; • provincies; • ministeries; • MKB Doorstart • Budgetteer Zakelijk • kamer van koophandel; • starterscentrum; • ondernemersklankbord; • belastingdienst; • accountants; • administratiekantoren; • leveranciers in diverse branches.

Contact

Heb jij vragen over Cvob of wil jij andere informatie? geen probleem! neem hier contact op voor meer vragen!

Loading map...

Stuur uw bericht

Please enter name.
Please enter valid email adress.
Please enter your comment.

Lage Kanaaldijk 115 6212 NA Maastricht

Tel: 043-3263501 / 06-20012790

info@cvob.nl

Like ons!